Kven der? Kvener og norskfinner i arkivet

Noen papirer, foto og gjenstander passes det ekstra godt på. Finnes det norskfinner og kvener blant disse? Ja, de finnes der også. Her kommer noen eksempler på slike papirer, foto og samlinger. Og tips til hvilke arkiver og samlinger det kan lønne seg å lete i. 

UNESCO og Kistrand kommunearkiv

Viste du at UNESCOs liste over Verdens dokumentarv inneholder kvenske dokumenter? På bakgrunn av ca. 240 dokumenter på kvensk og 120 på samisk er Kistrand kommunes arkiv 1845-1914 blitt anerkjent som en del av Norges, og dermed Verdens, dokumentarv.Kvensk-dokument

Dokumentene i kommunearkivet synliggjør samer og kvener som aktive deltagere i lokalsamfunnet og demokratiet. De viser at inkludering og toleranse var en mulighet selv i en periode hvor den offisielle fornorskningspolitikken var hard.

På bildet til høyre ser du en klage til Ligningskommisjonen, på kvensk, fra 1898.

Mer om Kistrand kommunearkiv kan du lese i ABM-skriftet av Kaisa Johanna Maliniemi nedenfor.

Statsarkivet i Tromsø

Kistrand kommunes arkiv ligger hos Statsarkivet i Tromsø. Statsarkivet er en del av Arkivverket og har ansvar for arkiv i Troms, Finnmark og Svalbard. Statsarkivet tar vare på arkivmateriale fra lokal og regional statlig forvaltning, men arbeider også for å ta vare på et bredt spekter av private arkiv. Folketellinger, kirkebøker og branntakster er eksempler på det du finner hos Statsarkivet.

Et av de eldste dokumentene, som er kjent på kvensk, finner du på Statsarkivet i Tromsø. Det er et troskapsløfte fra Talvik i Alta fra 1747. Den daværende amtmannen var kommet i konflikt med noen kvener og mente de burde avgi et troskapsløfte til Kongen. Dokumentet viser at også andre arkiver enn Kistrand kommunearkiv kan inneholde minoritetsspråklige dokumenter. Det er bare å begynne å lete!

Statsarkivet i Tromsø er full av norskfinske og kvenske skatter. Noen må bare lete etter dem. Statsarkivet i Tromsø ligger på Universitetet i Tromsø. Åpningstider finner du på hjemmesiden. Det kan være lurt å kontakte dem på forhånd gjennom e-post eller telefon.

I dag er også en god del folketellinger og kirkebøker lagt ut digitalt på Digitalarkivet.

Kvenarkivet

På Tromsø museum finner man Kvenarkivet. Arkivet er en samling intervjuer, korrespondanser og rapporter fra ulike forskningsprosjekt. Materialet er i hovedsak fra perioden 1950- til 1990-tallet. Arkivet er mulig å besøke, ta kontakt med Tromsø museum på forhånd og avtal tid. Man kan også få bestilt enkelte intervjuer hjem. Lister over hva som finnes i arkivet og hvem som er intervjuet finner du på Tromsø museums nettside for Kvenarkivet.

Forskningsprosjektene mye av Kvenarkivet stammer fra inneholdt også mange bilder. Disse kan du se i museets fotosamling. Bruk stedsnavn som søkeord. Ta kontakt med museet om du ønsker å vite mer om bildene.

Foto: Salttjern. Klepp, Asbjørn/Tromsø museum

Foto: Salttjern. Klepp, Asbjørn/Tromsø museum

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum og andre museer

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, Nord-Troms museum og Porsanger museum er noen av museene som arbeider med kvensk tematikk. Museene har foto- og gjenstandssamlinger som kan være av interesse når man leter etter norskfinner og kvener. Kanskje har de gamle arkiv liggende også. Museene i Norge arbeider med å digitalisere og tilgjengeliggjøre sine samlinger på Digitalt museum.

Finnmarksbiblioteket

Finmarksbiblioteket er en lokalsamling ved Finnmark fylkesbibliotek. Samlingene omfatter bøker, fotografier og arkivalier om og fra Finnmark og til dels resten av Nordkalotten. Fotosamlingen består av over 100 000 fotografier fra Finnmark. Man kan søke i bildene på Finnmark fylkesbiblioteks hjemmesider. Finmarksbiblioteket har arkiver etter bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner i Finnmark. Mer info om arkiv.

Finmarksbiblioteket kan besøkes i Vadsø. De kan også kontaktes per e-post, telefon eller kontaktskjema.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket jobber med å digitalisere hele sin samling. Dette vil gjøre bøker som er vanskelig å få tak i tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmesider. Du kan f.eks. lese J.A. Friis’ Lajla på nett hos Nasjonalbiblioteket.

Les om nasjonale minoriteter og museer, arkiver og bibliotek under: