Kvenske, norskfinske og finske institusjoner

Institusjoner:

1377454_620980017941088_62398836_n

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttets bygninger er lokaliserte til Børselv, Porsanger.

Kainun institutti – Kvensk institutt oon kväänin kielen ja kulttuurin kansalinen sentteri. Institutti toimii Pyssyjovessa, Porsangissa.

 

 

Bilde1Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har et nasjonalt særskilt ansvarfor kvensk historie. Museet jobber også med lokalhistorie, og er et av tre museer knyttet til Varanger museum IKS.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum vastaa erityisesti kveenien historian tallentamisesta.

 

haltiHalti Kvenkultursenter – Haltiin Kväänisentteri er et interkommunalt senter for kvenkultur i Nord-Troms – som tar sikte på å øke kunnskap om kvenkultur, gi et kulturtilbud basert på kvenske tradisjoner og et kvensk språkopplæringstilbud til befolkningen og undervisningsinstitusjonene i og uten for Nord-Troms regionen. Halti Kvenkultursenter er i tillegg sekretariat for Kvensk Samarbeidsråd – som har kvenforeninger tilknyttet seg i Nord-Troms og Finnmark.

 

25149_109344679096863_353936_n

Storfjord språksenter er Norges første flerspråklige språksenter. De jobber for å styrke samisk, finsk og kvensk språk i Storfjord kommune. Språksenteret forsøker å gå utradisjonelle veier i å markedsføre flerspråklighet og skape minoritetsspråklige arenaer utenfor undervisningsrommet. Deres publikasjoner legges gratis ut for nedlasting på hjemmesiden.

 

Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus gir tilrådinger om skrivemåten av kvenske stedsnavn i Troms og Finnmark fylker. Det er spesielt følgende kommuner som har et rikt kvensk navnetilfang: Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen i Troms fylke; Alta, Porsanger, Tana, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø i Finnmark fylke. Her kan du lese mer om kvenske stedsnavn.  En database med kvenske stedsnavn og mange samiske og norske parallellnavn er tilgjengelig på nettadressen http://www.kvenskestedsnavn.no.

 

finnoFinsk-norsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 og arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur-, samfunns- og næringsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt.

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti perustettiin vuonna 1997. Instituutin toiminnan tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän alueilla, sekä lisätä tietoa Suomen kulttuurielämästä Norjassa ja Norjan kulttuurielämästä Suomessa.

 

Finsk bibliotektjeneste ved Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge. Det vil si at alle, hvor de enn bor i landet, kan låne bøker, lydbøker, filmer og musikk fra samlingen.

Suomalaiset kirjastopalvelut Finnmarkun maakuntakirjastolla on valtakunnallinen vastuu suomalaisista kirjastopalveluista Norjassa. Jokainen, riippumatta siitä missä päin Norjaa asuu, voi tilata kirjoja, äänikirjoja, filmejä ja musiikkia kokoelmasta.

 

Organisasjoner:

9158_673182196027598_1586734525_nNorske Kveners Forbund/RK er en landsomfattende organisasjon, som har som formål å arbeide for å bedre og fremme kvenenes og de finskættedes stilling, sosialt, kulturelt og økonomisk.

Ruijan Kveeniliitto oon valtakunnallinen järjejestö joka valvoo kväänien kieli-, kulttuuri- ja yhtheiskuntaetuja. Päämäärä oon ette eistää ja vahvistaa kvääniidenttiteettiä ja kielelistä ja kulttuurista tukea.

 

norsk-finsk forbundNorsk-Finsk Forbund/NSL er en landsomfattende organisasjon som skal fremme interessene og ivareta rettighetene til norskfinner som nasjonal minoritet og finlendere bosatt i Norge.

NSL on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää norjansuomalaisten etuja ja huolehtia heidän oikeuksistaan kansallisena vähemmistönä. Liiton toiminta kattaa myös Norjassa asuvat suomalaiset.

 

1253361_h946e633d0b57afd6b86e_v1264189533_1024x1024

Kvenlandsforbundet har bl.a som formål å utforske og overvåke kvenenes og det forne Kvenlands kultur, historie, bosettingshistorie, språk og rettigheter, – hvorav sistnevnte også omfatter bruksrett til land, vann og naturressurser. Kvenlandsforbundet er en selvstendig kvenorganisasjon i Norge. Sammen med like organisasjoner i Sverige og Finland danner disse tre sammen Kvänlandsförbund-Kveenimaanyhdistys.

 

Det finnes flere kvenske, norskfinske og finske lag og foreninger i Norge. Vi har her kun listet opp de tre største organisasjonene som arbeider med det norskfinske og kvenske. I tillegg til disse «voksne» organisasjoner finnes det også et ungdomsnettverk.

bilde kveeninuoret

 

Kveeninuoret-Kvensk ungdomsnettverk organiserer ungdomsarbeidet i Norske Kveners Forbund. Det er en samling ungdommer som arbeider med å vitalisere den kvenske kulturen og språket.